Bodøs historie

bodö12Bodø har en utrolig lang, variert og ikke minst spennende historie bak seg. Byen ble faktisk bygd for rundt 10 000 år siden og dette var som mange vet i området rundt Saltstraumen. Dette området ble selvsagt valgt på grunn av de flotte fiskemulighetene, noe som betydde at folk kunne både leve og bo der. Denne bosetningen er faktisk Norge sin tredje eldste og det var også i Bodø at Norges aller eldste instrument ble oppdaget, nemlig Brummeren. Men dersom man skal gå helt tilbake til begynnelsen som vil si i den eldre steinalderen som var rundt år 8000 til 4000 f.Kr. Og da lå havet hele 80 meter høyere enn hva den gjør i dag. På den tiden var Bodøhalvøya en helt egen øy som hadde et sund, og Soløyvatnet slik man kjenner den i dag var en stor bukt. Klimaet på den tiden kunne minne litt om hvordan vi kjenner Grønland i dag. Hopper man frem til bronsealderen begynte bodøværingene å ta i bruk ulike metaller, først og fremst til våpen men deretter for at man kunne få en status i samfunnet. Etter dette kom jernalderen som blir sett på som Norges aller første historiske epoke med skriftlige kilder. I denne tiden ble det både kaldere og våtere i Bodø og resultatet var at de fastboende bygde seg mer solide hus til både seg selv og til dyrene sine og dermed ble gården til. Det har blitt gjort opptil flere ulike funn fra denne tiden i Bodø, den som kanskje har blitt mest kjent og samtidig er mest verdifull er sølvskatten fra Bratten.

Grunnleggelse og Bodø i dag

bodö13Byen fikk ikke den veksten som de ønsket, og dette kom av at all handel fortsatte mellom Lofoten og Bergen, men dette skulle endre seg. I mellomtiden vurderte myndighetene opptil flere ganger om de skulle trekke tilbake byens bystatus, for man kunne stå midt i byen uten at man engang var klar over det. I 1864 ble det derimot et vendepunkt for Bodø og 9. mars i 1838 ble en dato man skulle huske i historien til byen. Det var nemlig da Bodø fikk besøk av sitt aller først dampskip MS Prinds Gustav. I 1864 ble det som sagt et vendepunkt for byen, for vintersilda årlig kom til havområdene utenfor. Dette fiskeriet sørget for at byen fikk et helt nytt økonomisk grunnlag og i 1870- årene var Bodø plutselig blitt til et av de områdene med aller størst økonomisk vekst i hele Norge. Når man hadde kommet frem til århundrets siste år hadde Bodø nådd hele 5 000 innbyggere og i starten av det 20. århundre var Bodø virkelig preget av enorme byggeprosjekt. Men på samme måte som resten av landet var mellomkrigstiden sterkt preget av økonomiske problemer i form av konkurser og arbeidsløshet. Under 2. verdenskrig ble derimot Bodø utsatt for et luftangrep hvor den en dag gamle flyplassen ble truffet, nesten hele Bodø lå i ruiner. I dag har Bodø blitt den fjerde tettest befolkede kommunen i hele Nordland.

Privacy Policy