Hva skal man tenke på ved valg av skole i området?

bodö1Det er utrolig mye som går gjennom hodet når man skal velge ut en skole, enten det er snakk om foreldre som skal finne barneskole eller tenåringer som skal velge videregående. Det er en rekke ulike ting som man må tenke på og samtidig går man med en frykt om at valget man tar ikke blir den beste. Dette kan nok de aller fleste som har måttet ta et sånt valg kjenne seg igjen i. Bortsett fra det at man skal gjøre et såpass stort valg som dette, kan skremme utrolig mange og det er det absolutt ikke noe rart med. Når foreldre skal gjøre et valg som dette kan det ende opp som en utrolig stressende prosess, og når man søker om plass på det valget man har tatt kan det faktisk vise seg at det er fullt. Derfor må man alltid sørge for at en har flere valg klare, for at det ikke skal bli et altfor tøft avslag om nettopp det skulle skje. Akkurat det samme kan skje når elever går fra ungdomskolen og inn til videregående, det hele er en søkeprosess og det er rett og slett ingen garanti for at alle får sitt første valg. Om man får avslag på førstevalget sitt kan det være utrolig tøft, men det finnes mengder med flotte skoler rundt i dette landet, noe som absolutt bør være en trøst.

Trivsel på skolen og skolestart

bodö2Når et barn starter på skole for aller første gang er det utrolig spennende for både barnet og foreldre, det er derimot en rekke ulike ting en kan gjøre for at det hele skal gå bra for begge parter. Det som er utrolig viktig uansett om det er snakk om skolestart på barneskolen, videregående eller universitet er faktisk trivsel. Det er dessverre altfor lite fokus på dette da mange kun ser på avstand til skolen og hva skolen kan by på når det kommer til det faglige innholdet. For barn er det enklere da det er foreldrene som må gjøre mye av jobben. Foreldrene kan for eksempel ta kontakt med andre i klassen eller i området og bli kjent til og med før skolestart. At barna får bli kjent med andre i klassen i sitt eget hjem eller på et fritt område er faktisk noe av det beste man kan gjøre. Det at et barn kjenner noen i klassen sin er helt klart en fordel, men det er likevel viktig at barna blir kjent med andre i klassen og ikke kun de som de allerede har blitt trygge på. Når det kommer til valg av videregående eller andre studier er det derimot helt opp til hver enkelt person hvordan opplevelsen blir. Studenter må sørge for at de selv vet hva som er viktigst for dem. Om det er at skolen ligger i nærheten av hjemmet sitt, at skolen er i en storby eller at det er kort vei til naturområder. For mange er det kanskje viktig at skolen enten har mange eller få studenter.

Privacy Policy