Hvilke skoler har best resultat?

bodö3Dersom man skal finne ut av hvilke skoler som er aller best her i landet, er det utrolig mye forskjellig informasjon som man må ta med seg. En bra skole kan bli målt på mange ulike måter og fra mange ulike syn. En bra skole for en elev kan være en mindre bra skole dersom det er foreldre som ser på det. Eller en skole som har gode resultater fra synet til politikere, kan være en helt forferdelig skole dersom man spør ledelsen på skolen. Dette gjelder egentlig det aller meste, og det er derfor man sier at det hele kommer an på øyet som ser og dette gjelder selvfølgelig for skoler. Sent i 2014 ble det blant annet lansert resultatene fra nasjonalprøvene som ble gjort i 2014. Nasjonale prøver er blitt endret opptil flere ganger og ble igjen endret i år. Disse prøvene blir kun gjennomført av tre ulike klassetrinn og det er femte, åttende og niende. Det er noe som blir gjort hver høst og alle elevene i disse trinnene vil bli testet i en rekke ulike ferdigheter sånn som lesing, regning og noen deler av engelskfaget. Det er ikke noe som elevene blir testet på individuelt, men det er noe som skolene gjør for at de kan bli sammenlignet med hverandre for å se fremgangen og utviklingen til de ulike skolene i landet. Alle resultatene blir til slutt tilgjengelig på nettet for at skolene kan sammenligne seg selv med andre fra det året og fra andre år. Dette er faktisk en utrolig flott måte som både elevene, ledelsen i skolen og politikere i landet kan se hvordan skolene utvikles og hva som kanskje må forbedres eller fokuseres mer på.

Landets beste skoler

bodö4Som et resultat av de nasjonale prøvene her i landet har det vist seg at det faktisk er ganske store forskjeller mellom de ulike skolene. Det viser seg faktisk at de fleste av 20 av de skolene med aller best resultat befinner seg i Oslo mens det var en skole i Akershus som hadde aller best resultat. Skolene blir rangert på en skala som vil gå fra 20 og oppover til 80 hvor 80 selvfølgelig er det aller beste resultatet. Landets gjennomsnitt har derimot vist seg at det ligger på 50. Skolen Akershus som fikk aller best resultat var Oslo International School som er en privatskole og fikk hele 59,8 poeng. Deretter kommer skoler sånn som Nordberg skole, Engebråten skole, Ris skole og Uranienborg skole som alle fikk over 58 poeng. Dersom man kun skal se på resultatene til åttende og niende trinn i Oslo er det igjen Oslo som kommer aller best ut. Det viser seg dessverre at det er Finnmark som kommer dårligst ut i resultatene. Det blir derimot sagt at det ikke er tilfeldig at elevene i Oslo kommer best ut. Det har nemlig vært utrolig mye jobb og fokus med både lesing og regning i alle skolene de siste årene.

Privacy Policy