Skoler for barn og unge med spesielle behov

bodö7Her i Norge er vi såpass heldig og har en rekke flotte skoler som gir barn og unge med spesielle behov et tilbud. Det er dessverre ikke alle land i verden som kan tilby dette, selv om det er noe som alle skulle hatt tilgang til. For et barn eller en tenåring som har spesielle behov er det nemlig desto viktigere at de får tilstrekkelig med opplæring og at dette kommer fra lærere med riktig utdanning. Det eneste andre alternativet som finnes er at disse barna og ungdommene med spesielle behov ender opp i en klasse med standard undervisning og vil ende opp langt bak de andre. De vil ende opp med altfor lite kunnskap i forhold til sin alder og både ødelegge for seg selv og muligens forstyrre de andre elevene i klassen på grunn av at de ikke får den oppfølgingen som trengs. Her i landet finnes det til og med opplæring for voksne som har spesielle behov, da det ikke er noen selvfølge at alle voksne fikk den kunnskapen de behøvde når de var på skolealder.

Flotte skoler rundt i landet

bodö8En av de mange flotte skolene rundt i landet som kan tilby opplæring og undervisning for de med spesielle behov er Ljabruskolen. Denne kan man finne i Oslo og tidligere het den Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole. Denne skolen ble faktisk startet allerede i 1984 og den gang var det gjennom et initiativ fra noen foreldre til barn som hadde spesielle behov. I begynnelsen holdt skolen til i leide lokaler hvor de holdt til i 25 år. Men heldigvis fikk skolen endelig sine egne lokaler i 2009 hvor de flyttet til helt nybygde lokaler på Ljabru. I dag har denne skolen hele 34 elever og alderen på elevene gå fra 7 år og oppover til 20 år, med andre ord er dette en skole for elever helt fra barneskolen og oppover til videregående. Elevene har blitt delt opp på samme måte som alle andre skoler, nemlig fra alder og ikke fra funksjonsnivå. Undervisningen som elevene får blir selvfølgelig tilpasset de ulike elevenes aldersrelaterte fysiske og sjelelige behov, noe som er utrolig viktig. På Nesoddtangen finnes det også skoler som har flotte tilbud. Lillebjørn er et tilbud til barn som har funksjonshemming og finnes på Bjørnemyr skole i tillegg til at Lagunen finnes på Nesoddtangen skole og er spesielt for barn med autisme. Deretter finnes det faktisk også et tilbud for voksne som er over 20 år med ulike funksjonshemminger og som har et behov for spesiell læring. Det står faktisk i både Kunnskapsløftet og opplæringsloven at alle barn og unge har et krav på tilpasset opplæring. Opplæringen skal kunne tilpasses elevenes evner og forutsetninger i tillegg til et nivå som er tilpasset hver enkelt elev. Dette gjelder for alle spesielle behov, enten er er skrivevansker, lesevansker, adferds-utfordringer eller ulike funksjonshemninger. Til og med om det er elever som rett og slett behøver noen ekstra utfordringer. Alle har rett til kunnskap og til en skolegang.

Privacy Policy