Ulike pedagogiske fokus

bodö6Det ofte kan skille ulike skoler fra hverandre er måten de lærer opp barna og elevene. Det finnes nemlig utrolig mange ulike måter som lærerne kan lære bort sin kunnskap, og man trenger faktisk ikke lete lenger enn mellom Norge og Sverige. Det er nemlig utrolig store forskjeller mellom hvordan ulike land driver sine skoler og selvfølgelig hvordan de lærer sine elever og studenter. Dette kommer av at mange har forskjellige meninger om hvilke måter som er de beste, noe som absolutt ikke er noe negativt. Dersom man begynner å undersøke hvor mange ulike måter som mennesker kan lære ting på vil man nok bli overrasket. Noen læremåter har man brukt i mange, mange år mens andre har blitt utviklet bare i løpet av den siste tiden. Disse forskjellene vil man kunne finne i alle stadier, helt fra barnehager til barneskoler og oppover til ungdomsskolen, videregående og selvfølgelig fagskoler og universitet. Det kan til og med være ulike læremåter innenfor samme skolen, men det vil selvfølgelig komme helt an på hvor mye frihet de ulike lærerne har eller om alle må følge samme læremåte.

Ulike læringsformer

Vi mennesker fungerer på utrolig forskjellige måter og derfor skulle det nesten bare mangle at vi alle lærer forskjellig i tillegg. Det som er det viktigste når det kommer til hvordan man lærer er at man selv får sett en sammenheng mellom læringsmål, det faglige innholdet, de ulike aktivitetene i undervisningen og selvfølgelig en vurdering. Det er utrolig mange som undervurderer hvor viktig en grundig vurdering fra sine lærere er. Dersom man hele tiden skulle ha trodd at alt man gjorde, skrev eller tenkte var riktig ville man jo aldri fått vite om noe var feil. Med en gang elever eller studenter får en konstruktiv tilbakemelding på sitt arbeid kan de se over det hele igjen og vite hva som må endres til neste gang. Denne regelen kan man egentlig ha til absolutt alt, enten det er snakk om studier, jobben sin eller kanskje bare noe praktisk som må gjøre i hjemmet. En vurdering av noen som kan alle fakta om hva det gjelder, er virkelig gull verdt.

Sosiokulturell og konstruktivistisk læringsperspektiv

bodö5Et godt eksempel på en type læringsperspektiv er disse to perspektivene, de oppstod begge to i begynnelsen av 1900- tallet men er fullstendig ulike. Konstruktivistisk læringsperspektiv ble utviklet av Jean Piaget som ville finne ut av hvordan kunnskap ble skapt og strukturert. Hans teori var at kunnskap ble skapt ved at man selv utforsket verden og deretter bearbeidet sine erfaringen ut ifra de erfaringene man hadde fra tidligere. Deretter finnes sosiokulturell læringsperspektiv som faktisk er et av de aller viktigste perspektivene innen pedagogikk. Det var flere filosofer som hadde flere ulike teorier om dette. I dag kan man derimot forstå denne teorien om at lærdom som kommer fra en sosial sammenheng med andre. Kunnskap vil dermed bli til ved at man befinner seg i en sosial setting og ikke hovedsakelig gjennom individuelt arbeid eller studering.

Privacy Policy