Videregående skoler i Bodø

bodo-vgs-685x457Bodø har i dag to videregående skoler. Bodø videregående skole ligger i sentrum av byen. Skolen har plass til omlag 1500 elever. Her kan elevene velge studiespesialisering, musikk, dans og drama med studieforberedende. Innen yrkesfaglige program har skolen bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, restaurant- og matfag, design og håndverk, teknikk og industriell produksjon samt service og samferdsel.

Bodø videregående skole har også utdanningsverksted for ungdom som er innenfor oppfølgingstjenesten samt særskilt tilrettelagt opplæring – Basen – som gir inntil fem års utdanning. I tillegg tilbyr skolen, i gjennom OPUS Bodø, videreutdanning for voksne som ønsker kompetansegivende utdanning og skolen er dessuten den eneste skolen som tilbyr fagskoleutdanning innenfor eldreomsorgen.

På Mørkved, om lag 10 kilometer utenfor byen, ligger Bodin videregående skole og maritime fagskole med plass for ca 1000 elever. Også her tilbys studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram som elektrofag, medier og kommunikasjon, helse- og sosialfag, design og håndverksfag, teknikk og industriell produksjon. Her finnes også de maritime fagene – skipsoffiserutdanning, nautisk og skipsteknisk drift.

Mer informasjon om de videregående skolene i Bodø finner du blant annet på vilbli.no. Ønsker du å søke på videregående skole i Bodø gjør du dette igjennom nettstedet vigo.no. Bodø har også gode tilbud om høyere utdanning (universitet og politihøgskole) etter gjennomført videregående skole.

Privacy Policy